MODERN LOFT STYLE

อีกสไตล์ที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ ความทันสมัย และเรียบเท่ห์
ด้วยเส้นสาย รูปทรงที่ทันสมัยสไตล์ Modern
ผสมผสานกับการใช้สีและวัสดุที่เป็นธรรมชาติ
อย่างไม้ และโลหะ โชว์ความดิบและเท่ห์ของเนื้อ
และสีวัสดุตามสไตล์ loft

Master Bed Room

Bed Room

Working Room

Living Room